Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hrafn
"Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację".

Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
hrafn
2457 f83d 390
Reposted bypchamtensyfagatiszkapragnienia
hrafn
0078 6d84 390
Reposted byirmelinMtsengreywolfskillzmcflyjunior13verdantforceHypothermiaRozendiviKaviahhormezaMezameSilentRuletotumfackiensommeniedoskonalosc
hrafn
...no bo kto to widział, żeby pojedyńcza szpilka, wbita niespodziewanie, aż tak zabolała? Trafiło mnie w nerw, w ból zęba, w szpik kostny. I nie mogę się otrząsnąć z tego drętwego bólu. 
Reposted bypchamtensyfhormezaensomme
hrafn
0006 42e7 390
Laura Makabresku
Reposted bypchamtensyfxwyczesanagitaraxhormeza
hrafn
9640 c0b7 390
hrafn
hrafn
9062 64ef 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaarachnephobic arachnephobic
hrafn
Mam tyle lat, a nadal nie umiem powiedzieć, że się przejmuję. 

Mam tyle lat i nadal nie umiem powiedzieć, na jaką cholere się jeszcze przejmuje. 
Reposted byEtienhormezaensomme
hrafn
Reposted fromgruetze gruetze viagreywolf greywolf
hrafn
hrafn
hrafn
hrafn
Ludzie próbują udawać, że ból na nich nie działa, ale nikt sobie z nim nie radzi. Wszystko złe, co robimy w życiu, bierze się z jakiegoś bólu.
— James Frey - "Ostatni testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski
hrafn
0903 eb78 390
hrafn
1046 40ac 390
hrafn
4366 7dad 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMartwa13 Martwa13
hrafn
8178 e24e 390
Reposted fromlllm lllm viaMartwa13 Martwa13
hrafn
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromlovvie lovvie viacotarsky cotarsky
hrafn
0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl