Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hrafn
1336 128b 390
Tymczasem jestem tutaj. Strzeliste budynki Toronto, wąskość ulic, do ktorej nigdy nie mogłem przywyknąć. Gwar, tysiace obcych twarzy, miszmasz języków, wierzeń, mrowie. 
I czuję się tu dobrze. I czuję się radośnie. I czuję się spokojnie. Obserwuję, wędruję, poznaję i przypominam sobie.
Miasto które, choć mogło, nie zostało nigdy moim domem. A co jeśli powiem, że domem nie musi być - lecz wystarczy, że jestem tu mile widziany? 
Reposted byhormezastrzepyurban-citiesdotmariuszEtien
hrafn
1334 a4dc 390
Z oddali przysyłają mi zdjęcie. 
Tak za mną tęsknisz. Szybko można przywyknąć do swojego człowieka. Być może, gdy serca sa odpowiednio otwarte, wszystko staje się proste i oczywiste. 
To okrutne-ale cieszę się, że ktoś za mną tęskni. Nawet jeśli ma tyle smutku w oczach. 
Reposted byhormezastrzepy
hrafn
4450 9cc7 390
Reposted from0 0 viapumpkinsoup pumpkinsoup
hrafn
2772 2c3e 390
Reposted fromGIFer GIFer viakudlaty kudlaty
hrafn
3357 52c2 390
Reposted frombadidea badidea viaBabson Babson
hrafn
4470 fc71 390
Reposted from0 0 viaBabson Babson
hrafn
8231 0a8b 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaBabson Babson
hrafn
2144 3859 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viairbjarbirb irbjarbirb
hrafn
Someone can be madly in love with you and still not be ready. They can love you in a way you have never been loved and still not join you on the bridge. And whatever their reasons you must leave. Because you never ever have to inspire anyone to meet you on the bridge. You never ever have to convince someone to do the work to be ready. There is more extraordinary love, more love that you have never seen, out here in this wide and wild universe. And there is the love that will be ready.
— N. Waheed
Reposted fromverronique verronique viarhubarbrr rhubarbrr
hrafn
5865 1c78 390
hrafn
9825 448e 390
hrafn
hrafn
hrafn
5796 424b 390
Reposted fromsoftboi softboi viagreywolf greywolf
hrafn
hrafn
8930 22c9 390
Reposted fromzniknac zniknac viasilkdreams silkdreams
hrafn
6232 4d4c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
hrafn
6910 f720 390
/teotfw
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viasilkdreams silkdreams
hrafn
0780 d6e0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl